Datum 27 augustus 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. J.C. Minnema uit Bennekom
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Orde van Dienst


Orgelspel

Welkom

Zingen: Psalm 107:1,2

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 107:3

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 305

Gebed

Schriftlezing: Nehemia 9:15-20

Zingen: Lied 655:1,2,3

Schriftlezing: Mattheüs 14:13-21

Zingen: Lied 383:1,2,5

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 836:2,3,4

Gebeden 

Inzameling der gaven

Slotlied: Lied 868:1,2,4

Zegen

Zingen: Lied 425