Datum 27 augustus 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Muziek

Stilte

Welkom en mededelingen

Lied 139: 1

Stil gebed

Woord van vertrouwen en groet

V: De Heer is machtig, hij helpt ons altijd

A: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt

V: Zijn trouw duurt eeuwig

A: Hij laat de wereld niet in de steek.

V: Ik wens jullie toe dat God, onze Vader

en de Heer Jezus Christus

goed voor jullie zijn

en jullie vrede geven.

A: Amen

Gebed

Lied 303: 1,2

Moment voor de kinderen

Kinderlied 395 : 1, 2, 3

Kinderen gaan naar de kinderdienst

Lezing: Jesaja 51: 1-6

Lezing: Matteus 16: 21-23

Lied 388: 4, 5

Overdenking

Muziek

Gebeden

Mededelingen

Bloemen

Collecte

Kinderen komen terug uit de kinderdienst en de oppas

Voorbereiding van de tafel door de diakenen en kinderen

Lied 395: 4

Eerste nodiging en vredegroet, we gaan staan in de kring

Tafelgebed

Lied 405:1

Tafelgebed, afgesloten met het Onze Vader… [tekst volledig op het scherm]

Breken en delen van brood en wijn

            [Ondertussen klinkt er muziek]

            [Ambtsdragers nemen als eerste brood, als laatste wijn]

Dankgebed

Zegenlied 426 1x voorganger, 1x gemeente, samen bijpassend Amen