Datum 27 juni 2021
Aanvang 18:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. G.C. de Vries uit Huizen
1e collecte Diaconaal vakantiewerk
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


Orde van Dienst

Orgelspel

Stilte

Liturgische tekst en welkom door ouderling

Aanvangslied 240: 1, 4, 6

Bemoediging en groet 

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing(en) Mattheus 15: 21 – 28

Lied 152: 1, 2, 10

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied 973: 1, 2, 3, 4

Gebeden 

dankgebed, voorbeden

Evt. mededelingen 

Slotlied zachtjes meegezongen door gemeente Lied 425

Uitzending en zegen (gemeente gaat staan) met gezongen Amen 

Orgelspel

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.