Datum 27 maart 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. J.J. Esveldt
1e collecte ZWO / Kerk in Actie: Bangla Desh
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Zingen Intochtspsalm 122 : 1 

Bemoediging en groet

  V.: Onze hulp is de naam van de Heer

  G.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Zingen Psalm 122 : 2   

Uitleg Kindernevendienst – Hendrie van Ee

Lied: Kindernevendienst ‘Een slinger van verhalen’

De kinderen gaan de Kindernevendienst

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing: Exodus 19 : 1 t/m 8 door Wupke Korevaar

Zingen: Lied 868 : 1 en 5

Schriftlezing: Johannes 15 : 1 t/m 8 door Wupke Korevaar

Zingen Lied 653 : 1, 2 en 5

Preek

Meditatief orgelspel

Lied 791 : 1, 5 en 6      

(In Memoriam)

(Afkondiging overlijden)

Voorbeden

Mededelingen

Zingen Lied 390 : 1 t/m 5    

Nodiging

Vredegroet

Tafelgebed

V.  De harten omhoog naar God!

A.  ALS BLOEMEN NAAR DE ZON!

V.  Dank de Eeuwige, onze God

A. WIJ WILLEN GOD DANKEN!

V. …

Wij zingen de woorden, die Jezus heeft aangereikt:

Zingen ‘Onze Vader’, Lied 1006

Aanwijzingen voor kringviering

Nodiging en Vredegroet

De gemeenschap van brood en beker

Gebed

Zingen Lied 547 : 1, 4 en 5

Uitzending en Zegen

A. AMEN, AMEN, AMEN