Datum 27 februari 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M. Diepenbroek uit Ede
1e collecte Kerk in Actie: Oekraïne
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Toelichting

De lezingen zijn vanavond gekozen uit het Lutherse leesrooster. Deze zondag valt precies vijftig dagen voor Pasen en het daarom Quinquagesima (50). Het is de laatste zondag voor de 40-dagentijd. In 1 Korintiërs 13 lezen we over de liefde. Het sleutelwoord is zien. Paulus eindigt: ‘Nu kijken we nog door middel van een spiegel, in raadselen, maar straks zullen we zien van aangezicht tot aangezicht’.

De lezing uit Lucas begint met: ‘Zie, we gaan op weg naar Jeruzalem!’. Onderweg ontmoet Jezus een blinde man, die ‘kyrie eleis’ roept. Ook de gradualepsalm, psalm 77 roept ‘kyrie eleis’: onferm U Heer. Ook het zondagslied van vandaag heeft met zien te maken en eindigt met: ‘Ik zal zijn weg zien dagen’. Maar wat zie je van die weg als je ziek bent, als het water je aan de lippen staat en je je afvraagt, waar is God?

Samuel Rodigast (1649-1708) schreef het lied ‘Wat God doet dat is welgedaan’ (LB 909)  voor zijn zieke vriend, de cantor Severus Gastorius (1646-1682), die het lied in 1681 op muziek zette. In ons land kwam het lied via een vertaling van Petronella Moens (1762-1843) binnen. Bijzonder detail is dat zij blind was en ook Jan Wit (1914-1980), die haar vertaling bewerkte en wiens vertaling in ons liedboek staat, was blind. De beginregel ‘wat God doet dat is welgedaan’ roept misschien vragen en ook weerstand op. Is alles wat God doet goed? En toch, wie de geschiedenis van dit lied kent, kan getroffen worden, door de troost die uit het lied spreekt. Tegen alle duisternis in, blijven hopen en zingen: ‘Ik zal zijn licht zien dagen.’.

Orde van Dienst

Orgelspel

Stilte

Liturgische tekst en welkom door ouderling

De gemeente staat op en zingt het aanvangslied: Psalm 31: 1 t/m 4

(Stil Gebed vervalt)

Bemoediging en groet

Wij zijn hier samengekomen
In de Naam van de Vader en de Zoon + en de heilige Geest.
Amen.

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen

Genade zij u en vrede
van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
Amen.

De gemeente gaat weer zitten

Gebed bij de opening van de Schriften

Heer, U hebt ons geleerd
dat alles wat wij doen
niets waard is zonder liefde.
Zend uw heilige Geest,
en stort in onze harten
die grote gave van uw barmhartigheid,
maak ons vrij uit wat ons beklemd
en open onze ogen voor uw toekomst.
Door Jezus Christus, onze Heer,
amen.

Eerste lezing uit het oude testament: Jesaja 38, 1-6

Antwoordpsalm: LB 77: 1,2 en 4

Epistel: 1 Korintiërs  13

Zondagslied: LB 909

Evangelie: Lucas 18, 31-43

Schriftacclamatie: LB 339a

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied: LB 31a

Gebeden

Mededelingen, bloemengroet,

collecteaankondiging (inzameling bij de uitgang)

Slotlied (staande): LB 245

Uitzending en zegen

               Gemeente: Amen, Amen, Amen

Orgelspel

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn daarnaast zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.