Datum 26 december 2021
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger Ds. H.J. Oortgiesen uit Ede
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van dienst

Orgelspel

 • Stilte
 • Liturgische tekst en welkom door ouderling

VOORBEREIDING

 • Aanvangslied (staande): Psalm 124 vers 1 en 4
 • Bemoediging, drempelgebed en groet

            Vg.    :Onze hulp is in de naam van de Heer,

            Gem. : DIE HEMEL EN AARDE MAAKT.

Vg. :   Gezegend zijt Gij, God,

            koning der wereld,

            die de morgen ontbood

            en het licht hebt geroepen.

Gem.: ZEGEN OOK ONS MET UW LICHT!

Vg.:     Donker is de wereld,

            duister vaak ons hart.

            Zoeken willen wij

            het licht van uw ogen.

Gem.: ZEGEN OOK ONS MET UW LICHT!

Vg.:     Bij uw licht

zien wij elkaar:

            mensen van uw welbehagen.

            Houd uw gezicht

            voor ons niet verborgen.

Gem. : ZEGEN OOK ONS MET UW LICHT!

      Vg.: Genade en vrede, voor u en voor jou,

             van Hem, die was en die is en die komt,

             in de kracht van de Heilige Geest.

      Gem.: AMEN.

      (de gemeente gaat weer zitten)

 • Zingen morgenlied: Lied 217 vers 1, 3 en 4
 • Smeekgebed voor de nood van de wereld (Kyrie)
 • Zingen Glorialied: Lied 487

DIENST VAN DE SCHRIFT

 • Gebed om het licht van de Geest
 • Schriftlezing OT: Jeremia 31, 15-17
 • Zingen: Psalm 89 vers 18
 • Schriftlezing NT: Mattheus 2, 13-18
 • Zingen:  Lied 510 vers 1, 2, 3, en 5 in beurtzang (vers 1 en 5 allen; 2 vrouwen en 3 mannen)
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen Lied 755

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader)
 • Bloemengroet en aankondiging collecten
 • Slotlied (staande): Lied  505
 • Uitzending en zegen (gemeente zingt: Amen, amen, amen)
 • Lied voor/bij het uiteengaan: Lied 496
 • Orgelspel
COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn daarnaast zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.