Datum 26 september 2021
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger Ds. A.P. Spaa
1e collecte Plaatselijke werkgroep HOOP
2e collecte Eigen kerkelijk werk


liturgie voor de dienst om 9.30 uur op zondag 26 september

afscheid en bevestiging van ambtsdragers

lector: Arjen Korevaar

organist: Martin Moree

. binnenkomst kerkenraad, stilte en gedicht

. Lied 218: 1,2,5

. bemoediging en groet:

V: Onze hulp is de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: En die nooit loslaat waar Hij aan begon.

V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest.

A: Amen.

. gezongen gebed Lied 1005: 1,2,5

de ene helft van de kerk zingt het couplet, de andere helft het refrein

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. moment voor de kinderen

. Schriftlz: Johannes 7: 37-52

. Lied 1010: 1,4

. preek

. muzikale meditatie

. Lied: 672: 1,2,6   onder het naspel hiervan komen de kinderen uit de nevendienst terug

. afscheid en bevestiging van ambtsdragers

            Na het afscheid nemen: zingen Lied 211: 2

            Na de zegen van de nieuwe ambtsdragers: Revelation: zegenlied

Opwekking 710 –  Gebed om zegen

Zegen mij, op de weg die ik moet gaan.                                           

Zegen mij, op de plek waar ik zal staan.

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.

O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;

Ga mij niet voorbij.

Regen op mij met uw Geest, Heer,

Jezus, kom tot mij

als de bron van leven,

Die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen,

Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.                                       

Zegen ons waar we hoop en liefde geven.

Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen ons tot in eeuwigheid!                                    

Vader, maak ons tot een zegen                                                          

Hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen

Om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede

Zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Vader, maak ons tot een zegen

Hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen

Om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede

Zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Met een hart vol vrede                                                                         

Zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

V: Vraag aan de gemeente:

Nu deze mensen bevestigd zijn in het ambt:

Belooft u hen te aanvaarden

Hen te omringen met uw medeleven

Hen te dragen in uw gebeden

En met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?

Wat is daarop uw antwoord?

A: Ja, van harte!

Na de vraag aan de gemeente: zingen Lied 968: 5

. afkondiging overlijden

. gebed

. mededeling kollekte

. slotlied Lied 687: 1,3   

. zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.