Datum 26 juni 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. C.W. van Dijk-Heij uit Haarlem
1e collecte Diaconaal vakantiewerk
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Orgelspel

Stilte

Liturgische tekst en welkom door ouderling

De gemeente staat op en zingt het aanvangslied: lied 248 ‘De dag door uwe gunst ontvangen’

Bemoediging en groet

Voorganger:     We begroeten elkaar in de naam van God die sprak “er zij licht”

Allen:               EN ER WAS LICHT

Voorganger:     In de naam van Jezus

Allen:               GODS LICHT IN DE DUISTERNIS

Voorganger:     In de naam van de Heilige Geest

Allen:               DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN

De gemeente gaat weer zitten

Inleiding op de dienst

Gebed bij de opening van de Schriften: we zingen een aantal keer lied 256 ‘Blijf met uw genade bij ons’

Eerste lezing: Genesis 4: 1-16

Zingen: lied 272: 1 en 2 ‘Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here’

Tweede lezing: Genesis 4: 17-26

Zingen: lied 272: 3 en 4

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: lied 992 ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’

Gebeden; dankgebed, voorbeden stil gebed, afgesloten met een avondgebed

Mededelingen, bloemengroet,

collecteaankondiging (inzameling bij de uitgang)

Slotlied (staande): lied 263 ‘Wees Gij mijn toevlucht’

Uitzending en zegen

            Gemeente: Amen, Amen, Amen

Orgelspel