Datum 26 juni 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconaal vakantiewerk
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orgelspel

Ambtsdragers en kinderen komen binnen

Stilte, welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Aanvangslied:       lied 280: 1,5,6 De vreugde voert ons naar dit huis          

Groet en bemoediging

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

V:  (…)

Over de viering; kindernevendienstkaars, aangestoken door Daan

Kyriegebed

Loflied: My lighthouse (tekst zie onderaan document) (Revelation)

Introductie van het thema: Wie ben jij? Wat neem je mee?

Deel 1: de kinderen zelf

Power point bestaande uit de inbreng van de kinderen

Hobby’s van de kinderen herkenbaar voor mensen in de dienst?  steek je hand op als je ook houdt van …

Samenzang over Nieuwe wegen: lied 695: 1,2,4,5

Gebed bij de opening van de Schrift (door Adriaan)

Schriftlezing in verkenners  Numeri  13        17 – 33    (uit bijbel in gewone taal)

[Gelezen door Lonneke + Naomi]

Bijbeltekst: Numeri 13: 17 – 33

17 Toen Mozes de mannen naar Kanaän stuurde, zei hij:

‘Ga door de Nègev-woestijn, en ga dan het bergland van Kanaän in.

18 Kijk hoe het land is, en wat voor mensen er wonen.

Kijk of het er veel zijn of weinig, en of het een sterk of een zwak volk is.

19 Kijk in wat voor land ze wonen. En kijk of ze wonen in steden met muren eromheen, of in tentenkampen.

20 Onderzoek of de grond vruchtbaar is of niet.

Kijk of er bomen groeien.

En probeer ook wat vruchten uit het land mee te brengen.’

Het was toen net de tijd dat de druiven rijp waren.

21 De mannen die het land Kanaän moesten bekijken, gingen op pad.

Ze keken rond in het hele land, van de Sin-woestijn tot aan de plaats Rechob, bij Lebo-Hamat.

22 Ze gingen door de Nègev-woestijn en kwamen daarna bij de stad Hebron.

Die stad was erg oud, hij was zeven jaar eerder gebouwd dan Soan in Egypte.

In Hebron woonden Achiman, Sesai en Talmai met hun families.

Dat waren nakomelingen van de reus Enak.

23 Toen kwamen de mannen in een dal waar druiven groeiden.

Daar sneden ze een tros druiven af.

Die tros was zo zwaar, dat hij door twee mannen aan een stok gedragen moest worden!

Ze plukten ook vijgen en andere vruchten.

24 Het dal waar ze de druiventros geplukt hadden, noemden ze het Eskol-dal.

25+26  Veertig dagen lang keken de mannen rond in Kanaän.

Toen gingen ze terug naar de stad Kades, in de woestijn van Paran.

Daar wachtten Mozes, Aäron en de andere Israëlieten op hen.

De mannen vertelden wat ze meegemaakt hadden.

En ze lieten de vruchten zien die ze meegebracht hadden.

27 Ze zeiden tegen Mozes:

‘We zijn in het land geweest waar u ons naartoe stuurde. Het is een vruchtbaar land.

Er is inderdaad meer dan genoeg te eten voor iedereen. Kijk maar, dit zijn de vruchten die er groeien!

28 Maar de mensen die er wonen, zijn sterk.

Ze wonen in grote steden met muren eromheen.

We hebben er zelfs reuzen gezien, nakomelingen van Enak.

29 In de Negev-woestijn wonen Amalekieten.

In het bergland wonen Hethieten, Jebusieten en Amorieten.

En aan de kust en langs de rivier de Jordaan wonen Kanaänieten.’

30 Eén van de mannen die in Kanaän geweest waren, was Kaleb.

Hij was bang dat de Israëlieten door de verhalen over Kanaän boos zouden worden op Mozes.

Dat wilde hij voorkomen. Daarom zei hij:

‘We kunnen dat land gewoon gaan veroveren. We zijn sterk genoeg om die volken te verslaan.’

31 Maar de andere mannen zeiden:

‘Nee, die volken zijn veel sterker dan wij. We kunnen nooit van hen winnen!’

32 En ze vertelden allerlei vreselijke dingen over Kanaän:

‘Dat land zal onze dood worden. Alle mensen die we gezien hebben, waren heel erg lang.

33 We hebben zelfs reuzen gezien, nakomelingen van Enak.

We voelden ons zo klein als sprinkhanen.

En die mensen zullen ons inderdaad wel heel erg klein gevonden hebben!’

Samenzang:          Lied 800: 1,3,4  Wat zou ik zonder U geweest zijn

Verkondiging door Adriaan, met gebruikmaking van onderstaande elfjes die genoemde kinderen voorlezen

Aberi: 

Eten

Appel peer

Komkommer, paprika, tomaat

Pizza, friet, pannenkoeken, snoep

Lekker

Imke:

Tijd

Gaat snel

Veranderingen komen eraan

De tijd vliegt voorbij

Klok

[na de preek zingen wij:]

Samenzang:  God heeft een plan

OVERSTAP

overige Elfjes van de kinderen:

Aniek:

Overstap

Opnieuw beginnen

Nieuwe vrienden maken

Lunch in de aula

Achterlaten

Aberi:

Ontdekken

School niveau

Kompas, navigatie, maps

Vrienden, zoeken, puberen, volwassenen

Anders

Aniek (Merle):

Kerk

Overstap dienst

Band en piano

Alle kinderen en volwassenen

Dominee

Aberi (Daan):

Overstap

Nieuwe school

Kinderen doen dienst

We bedenken het zelf

Nieuw

Aniek (Naomi):

School

De middelbare

Een nieuw avontuur

We gaan het zien

Nieuw

Aberi (Lonneke):

School

De middelbare

Mijn nieuwe school

De eindtoets voor school

Havo/vwo

op weg naar een volgende fase; tekst door een van de ouders

Samenzang: Overstaplied (wijs: ‘Verbonden met vader en moeder’)

Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen
sinds jij er het levenslicht zag,
de weg lag nog helemaal open,
een traan soms, maar ook vaak een lach.

refrein:
Je hoeft niet alleen,
maar je gaat met veel and’ren in zee
je vader of moeder, een vriend of een mens
die gewoon zegt: ‘Ik leef met je mee’.


Je was nog heel klein op die morgen
dat doopwater viel op je hoofd.
God beloofde om voor jou te zorgen.
Wij hebben zijn woord steeds geloofd.

refrein

Dat was toen, maar je leeft in het heden
ook vandaag ga je verder op weg,
de nevendienst is straks verleden
maar hoor nu wat ieder je zegt:

Refrein

Elfjes van de ouders, gelezen door Johan en Liza, eventueel met muziek erbij (door Adriaan of Martin)

lezer: Johan (tekst van de ouders van Daan):

Geluk

Veilige omgeving

Geloof, gezondheid, liefde

Eigen weg zoeken, vinden

Gelukkig

lezer: Liza (tekst van de ouders van Lonneke):

Geboorte

Dopen, kwetsbaar

Kruipen, lopen, fietsen

Op weg naar volwassenheid

Liefde

lezer: Johan (tekst van de ouders van Aniek):

Geloven

Twijfels, zekerheid

Samen op reis

God is bij jou

Altijd

lezer: Liza (tekst van de ouders van Merle):

Nieuw

Lief meisje

Ga met God

Op weg naar volwassene

Geluk

lezer: Johan (tekst van de ouders van Aberi):

God

Kent jou

Vanaf het begin

Je vreugde en verdriet

Liefde

lezer: Liza (tekst van de ouders van Imke):

Kind

Blijf verwonderen

Op zoek naar

God en het geloof

Vertrouwen

lezer: Johan (tekst van de ouders van Naomi):

Geloof

Blijven zingen

Iedere morgen weer

Dank U voor vandaag

Samen

Kinderen en ouders worden naar voren gevraagd; ouders staan achter de kinderen

Doopkaarsen aansteken door de ouders.

Op pad gestuurd met Gods Licht

Jullie staan hier vandaag in het midden van deze gemeenschap samen met je ouders.

Vandaag sta je even stil midden op de weg van je leven.

Sta je even stil bij de reis die je maakt, de stappen die je zet.

Van baby tot kleuter ben je gegroeid tot wat je nu bent,

basisschoolverlater en bijna een brugklasser.

Groeien toen, was je eerste stappen zetten, je eerste woorden spreken.

Groeien nu, is je eigenheid ontdekken en tegen jezelf zeggen:

‘Dit ben ik, ik hoef niet op een ander te lijken.’

Groeien is beetje bij beetje je eigen weg gaan.

Soms even stil staan, tot je klaar bent voor een nieuwe stap.

Je bent vandaag misschien niet anders dan gisteren of morgen,

maar vandaag staan we even stil, met jou en bij jou.

Ouders, jullie staan hier vandaag in het midden van deze gemeenschap met jullie kinderen.

Ik wil jullie vragen je hand te leggen op de schouder van je dochter of zoon.

Vandaag staan jullie even stil midden op de weg van jullie leven,

staan jullie stil bij de reis die jullie kinderen maken.

Jullie kinderen zijn gegroeid, van kleine mensen die eens geboren worden, tot wat ze nu zijn.
Jullie hebben je kinderen zien groeien en jullie zijn zelf gegroeid.

Gegroeid in het loslaten, steeds opnieuw.

Gaandeweg worden de stappen die jullie kinderen zetten steeds meer eigen stappen.

Gaandeweg steeds meer een eigen weg.

Nu eens gelijk oplopend met die van jullie,

dan weer een heel andere richting uit.

Vandaag is dat misschien niet anders dan gisteren of morgen,

maar vandaag willen wij stilstaan bij de wegen van jullie levens,

en wij vragen je: geef je kinderen ruimte

om te zoeken en te groeien.

En leg je hand op hun schouder, wees er voor hen om van hen te houden en hen te steunen.

Om hen op te vangen als ze dreigen te vallen.

Woord van nabijheid van de Eeuwige door Adriaan.

Instrumentale muziek geïnspireerd op het lied Je bent een parel in Gods hand door overstap-kinderen?  Imke, Merle, Naomi (gitaren + hobo) + vleugel bespeeld door Martin.

Hilde Levering:  woorden voor onderweg…

Woordje en uitreiking strip/groeibijbels;, gelijk ook vertellen over jeugdkerk e.a. mogelijkheden tot participatie. Esther gaat staan: zij zal direct na afloop in de ruimte van de jeugdkerk een smakelijke verrassing meegeven.                                                                    

De overstappers krijgen een tas van de kindernevendienst

toelichting op het lied door Adriaan:  gepassioneerde oproep aan God: Bouw uw koninkrijk hier!  Als tegenbeeld van alle donkere machten van geweld, laat uw liefde ons regeren.

Lied met Revelation:  Build your kingdom

Geloofslied: lied 344   Wij geloven één voor één

Mededelingen; bloemenbestemmingen; collectes; eventuele gedachtenisannonces

Dank- en voorbeden

Geopend door Mirjam, vervolgd door Adriaan

Stil gebed

Onze Vader

Lied: ‘Vrede is jouw naam’ (Melodie ‘Land of hope and glory’)

Visioen voor mensen, vrede is jouw naam!
Liefde zonder grenzen, weg om in te slaan.
Huis om aan te bouwen, uitzicht dat ons wenkt.
In het vast vertrouwen dat God toekomst schenkt.
In het vast vertrouwen dat God toekomst schenkt.

Visioen voor mensen, vrede is jouw naam!
Opdracht zonder grenzen, licht om in te staan.
Dat wij dát bewaren, ondanks de woestijn,
totdat onze aarde uw sjaloom zal zijn.
Totdat onze aarde uw sjaloom zal zijn.

De overstappers komen naar voren.

Zegen uitgesproken door de voorganger, beantwoord door te zingen: (begeleiding + zang: Revelation)    De Heer zegent…  Amen amen.

Orgelspel

Collectes bij de uitgang

Liedteksten van niet in het liedboek staand materiaal: zie materiaal van Revelation