Datum 26 mei 2022
Aanvang 09:00
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. J.J. Esveldt
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Orgelspel – Stilte – Liturgische tekst en welkom door Anneke Haanschoten

Zingen:                                                        Psalm 47 : 1 en 2

Bemoediging en Groet

Inleiding op de dienst:

Gebed bij de opening van de Schriften

Zingen                                                          Lied 659 : 1 t/m 3

Lezing Eerste Testament:  Lucas 24 : 49 t/m 53 – Tjitske Postma

Zingen                                                          Lied 663 : 1 en 2

Evangelielezing: Handelingen 1 : 1 t/m 11 – Tjitske Postma

Zingen                                                          Lied 665 : 1 t/m 5

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek

Zingen                                                          Lied 666 : 1 en 2

Gebeden

Slotlied                                                        Lied 418 : 1 en 3

Uitzending en Zegen

Zingen:                                                         Amen, amen, amen

Orgelspel