Datum 26 maart 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte ZWO/KiA: kansen voor jongeren in Bangladesh
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Orgelspel

Meditatieve tekst en welkom

Psalm 103: 1,2.    Zegen mijn ziel

Drempelgebed

v          Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

a          DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v          (…)

Over de viering, met aandacht voor de liturgische schikking

Kyriegebed

Kyrielied: 301 j [begeleid door Young Talents]    1e keer Young Talents; direct daarna: allen 2 x

Voor kleine en grote kinderen; project

Projectlied van deze zondag op de melodie van lied 556 Alles wat over ons geschreven is

tekst:

Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan.

Met de verhalen van het goede leven

zal God ons hoop en licht en liefde geven.

Vier met ons mee dat alles anders kan.

Kom als je blij bent, kom met je verdriet.

Kom met geluk en kom ook met je vragen.

God wijst de weg in deze veertig dagen.

Open je ogen, zorg dat jij het ziet!

De kinderen gaan naar hun eigen ruimte

Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing: Johannes 11: 1-44 

Na de lezing, lied gezongen en begeleid door de Young Talents:

Praise Him, o my soul.

Praise Him from deep within. Praise Him, for He is Lord. Great is the Lord. 2 x 

Bless his holy name forever.

Vertaling [GRAAG OP DEZELFDE SHEET IN BEELD BRENGEN] : Prijs Hem, o mijn ziel. Prijs Hem diep van binnen. Prijs Hem, want Hij is Heer. Geweldig is de Heer. Zegen zijn naam voor altijd.

Overweging en orgelspel

Lied 544: 1,2,5. Christus naar wie wij heten

Pastorale mededelingen en overlijdensmededelingen

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen algemeen; collectes: kerk in actie; werk van en aan de lokale kerk

Bloemengroet

Slotlied lied 650: 1,2,3,6,7 De aarde is vervuld

Zegen   

Orgelspel