Datum 26 februari 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte ZWO/KiA: Weeskinderen in Zambia
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Tijdens de viering zingen we samen o.a. deze mooie liederen. Beluister ze alvast een paar keer. Je wordt er vrolijk van én het zingt gemakkelijker mee tijdens de dienst.


Orde van Dienst

zingen psalm 91: 1 en 2

bemoediging, groet en drempelgebed

zingen ‘Mijn hulp is van U, Heer’, met Revelation

gebed om ontferming

‘Agnus Dei’- uit de Hohe Messe van J.S. Bach, door Astrid en Adriaan

gebed bij de opening van de Schriften

kindermoment in de dienst: De veranderaar

projectlied: Verander je mee?

kinderen gaan naar de KND

lezing Deuteronomium 6: 4 t/m 19

zingen lied 78a: 1 en 5 (lied van de maand)

lezing Matteüs 4:1 t/m 11

zingen lied 538: 2 en 4

preek

‘Loof de Heer mijn ziel’, samen met Revelation en Astrid

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

mededelingen

collecte

de kinderen van de KND komen terug,

de kinderen van de oppas kunnen worden gehaald voor de zegen

‘U geeft een toekomst vol van hoop’, samen met Revelation en Astrid

uitzending en zegen

toespraak Rino Bakker