Datum 25 december 2021
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger Ds. A. Nicolai
1e collecte ZWO: project Nehemia Zuid Afrika
2e collecte Eigen kerkelijk werk


voorganger: ds Atzo Nicolai

ouderling: Leen Kool

diaken: Meta van de Kieft

organist: Alex Feijen

mmv Revelation, Astrid Krause, kinderkoor en Young Talents

lector: Wiep Brouwer

kindernevendienst:

koster: Dick van Engelenburg:

beamer en beeld:

afbeelding tonen

zingen lied 477: 1 en 5

bemoediging en groet

aansteken kaarsen met teksten

bloemschikking

zingen Go, tell it on the mountain, met Revelation

gebed om ontferming

glorialied 481: 1 en 3

gebed bij de opening van de Schriften

kindermoment/projectverbeelding door leiding

filmpje

projectlied, gevolgd door King of kings, gezongen door Young talents en kinderkoortje, gemeente valt in

kinderen naar de KND

brieflezing Hebreeën 1: 1 t/m 4

zingen Opwekking 595 met Revelation

evangelielezing Lucas 2: 1 t/m 20

zingen lied 473: 1, 2 en 3

preek

Young talents: Light of the world, Lauren Daigle

zingen Joy to the world, met Revelation

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader,

mededelingen

de kinderen komen terug

videoboodschap Nehemiaproject

zingen Ere zij God, de bekende versie

uitzending en zegen

Go, tell it on the mountain, met Revelation

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn daarnaast zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.