Datum 25 oktober 2020
Aanvang 18:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. W.G. van Iperen


Orde van het avondgebed

Bij het begin:

In het begin, toen het nog heel stil was, was het Woord bij God
en het Woord was God.

In het begin, toen het nog heel donker was, zei God: ‘Laat er licht zijn!’
en er was licht.

Toen de goede tijd gekomen was zond God de Zoon.
Hij kwam,
Hij was onder ons,
Hij was een van ons.

Orgelmuziek

Gebed

Lezen van een psalm: Psalm 103

Orgelspel van de voorgaande psalm

Korte toelichting op de Schriftlezing

Schriftlezing: Hebreeën 10: 1-18

Stilte

Gebeden
          Na elke voorbede antwoorden we samen met:
          God in uw liefde, hoor ons gebed.

Orgelmuziek

Bij het uiteengaan:

God van ieder die met aandacht kijkt;
God van ieder die in rust wacht,
God van de actievelingen en de bidders,
van de engelen in de hemel,
van het kind in de schoot,
schenk ons uw zegen,
spreek het goede woord tot onze ziel,
dat we gaan slapen en weer opstaan
in de aandachtige liefde van uw nabijheid.
Amen.