Datum 25 oktober 2020
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. B.A.M. Luttikhuis uit Utrecht
1e collecte Nederlands Bijbel Genootschap
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch centrum Emmaüskerk


ORDE VAN DIENST


Orgelspel

Stilte

Liturgische tekst en welkom door ouderling

Aanvangslied
          Liedboek (Psalm) 15: 1, 2, 4 ‘Wie zult gij noden in uw tent’

Bemoediging en groet

Kyriegebed

Glorialied
          Liedboek 305 ‘Alle eer en alle glorie’

Gebed bij de opening van de Schriften

1e Schriftlezing
          Deuteronomium 6: 1-9

Zingen
          Liedboek 320: 1 ‘Wie oren om te horen heeft’

2e Schriftlezing
          Matteüs 22,34-46

Zingen
          Liedboek 320: 2, 3, 4

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen
         Liedboek 974 ‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat’

Gebeden

Bloemengroet

Slotlied
        Liedboek 800; 1, 2, 3

Uitzending en zegen

Gemeente: Amen

Orgelspel

Bekijk de dienst hier