Datum 25 september 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte Plaatselijke werkgroep HOOP
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


. binnenkomst kerkenraad, welkom

. Ps. 89: 1,3

. bemoediging en groet

. Ps. 89: 5

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. 1e Schriftlz: Genesis 18: 1-15

. Lied 868: 4,5

. 2e Schriftlz: Luc. 10: 38-42

. Lied 313: 1,5

. preek

. muzikale meditatie

. Lied: 827: 1,3,4

. gebed

. zingen “apostolische Geloofsbelijdenis”, lied 340b

. kollekte-aankondiging

. slotlied Lied 838: 1,3

. zegen