Datum 25 juli 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


voorganger: ds Atzo Nicolai

organist: Fokko Bennen

lector: Sylvia Breedveld

KND: Hilde Levering

koster: Adwout Groenevelt

beamer en beeld: Niels Gilles, Gerald Kersjes, Bas Breedveld,

zingen lied 287: 1 en 4

bemoediging en groet

gebed om ontferming

glorialied lied 870: 1, 7 en 8

gebed bij de opening van de Schriften

kinderen naar KND

lezing Marcus 6: 45 t/m 52

zingen lied 352: 1, 2 en 5

preek

meditatief orgelspel / afbeelding tonen

zingen lied 935: 1, 2 en 3

in memoriam

gebeden

mededelingen

de kinderen komen terug

zingen lied 416: 1, 2 en 4

uitzending en zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.