Datum 25 juni 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. R. Visser uit Rhenen
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Orgelspel

Stilte

Welkom

Lied 84 vers 1,4

Votum en Groet

Kyriegebed

Lied 701

Daarna schriftlezing  : Numeri 21 vers 10,11,12, 16,17 

Korte uitleg

Lied 837 vers 1

Lezing uit  Handelingen 2 vers 14 t/m 21

Korte uitleg

Lied 837 vers,4

Schriftlezing uit Markus 9 vers 38 t/m 41

Korte uitleg

Meditatief orgelspel

Lied 802 vers 1,3,5,6.

Gebeden

Aankondiging kollektedoelen en vermelding bestemming bloemen

Lied 839

Zegen

Amen 3x door gem.