Datum 25 juni 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


Muziek

Stilte

Welkom

Lied 287: 1, 2

Woord van vertrouwen en groet

V: De Heer is machtig, hij helpt ons altijd

A: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt

V: Zijn trouw duurt eeuwig

A: Hij laat de wereld niet in de steek.

V: Ik wens jullie toe dat God, onze Vader

en de Heer Jezus Christus

goed voor jullie zijn

en jullie vrede geven.

A: Amen

Gebed

Lied: My Lighthouse

Presentatie van de kinderen

Lied: God heeft een plan

Kinderen van de groepen 1 t/m 4 naar de kindernevendienst

Lezing Matteüs 13:31-35 (Bijbel in Gewone Taal)

Lied 923: 1, 2, 3

Overdenking

Lied: Overstaplied

Op pad gestuurd met Gods Licht

Overhandiging geschenken / welkom bij Jeugdkerk en Meet&Eat

Lied: Ik wens jou                                                                     

(In memoria)

Kinderen komen er bij vanuit de kindernevendienst

Gebeden, stil gebed en Lied 1006 Onze Vader

Medelingen / bloemen

Kinderen komen er bij vanuit de oppas

Lied 416: 2, 4

Muziek