Datum 25 april 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. C. Oosterveen
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch centrum Emmaüskerk


Binnenkomst ambtsdragers, stilte

Orgelspel

Liturgische tekst en welkom door ouderling

Aanvangslied: 23c: 1,2, en 3

Bemoediging en groet

Kyriegebed

Filmpje: Hekken, Jeroen van Merwijk https://www.youtube.com/watch?v=cS2WCBHNSlE

Indien mogelijk graag stoppen bij 1.21 minuten

Glorialied lied 852: 1 en 4

Gebed bij de opening van de Schriften

Kindermoment (door Mirjam Bakker)

Schriftlezing (door Ans Boer)Johannes 10: 11-16 NBV

lied 178:1 (melodie: door de nacht van strijd en zorgen)

       Wie wil uit zijn hokje komen

       op het roepen van Gods stem?

       Wie wil van zijn goedheid dromen

       en de vriend’lijkheid van Hem?

Uitleg en verkondiging

Telkens afgewisseld met een couplet van ZZZ

       Meditatief moment I   –Voor ons uit

Zingen: Wees de grond onder mijn voeten,1 ZZZ 183 (mel. psalm 146) tekst: Reinier Kleijer

       Wees de grond onder mijn voeten

       wees het dak boven mijn hoofd

       wijs mij richting op de route

       naar de toekomst ons beloofd

       Wees de bron waaruit ik put

       Liefde, vrede en geluk.

Meditatief moment II    In ons midden

zingen: Wees de grond onder mijn voeten, 2

       Wees de stem in onze stilte

       en het oor dat ons verstaat

       wees de warmte als de kilte

       onze liefde sterven laat;

       En geef steeds betekenis

       aan de vraag wat leven is.

Meditatief moment III       – Achter ons

zingen: Wees de grond onder mijn voeten, 3

       Wees de ziel van mijn gedachten,

       wees de drijfveer van mijn hand.

       Breng het Rijk dat wij verwachten

       mede door ons doen tot stand

       Inspireer ons dag aan dag

       met uw Geest en geef ons kracht.

Meditatief pianospel Ali de Boer: Prelude in C Major van J.S. Bach

Gebeden

Vermelding van bloemengroet en digitale collectes: 1. Diaconie 2. Eigen kerkelijk werk en 3. Liturgisch centrum Emmaüskerk (over te maken of via Tikkie, zie website)

Slotlied: lied 344

Uitzending en zegen met gesproken AMEN door voorganger

Orgelspel

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.