Datum 24 december 2022
Aanvang 22:00
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte Kerk in Actie - kinderen in de knel
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


. binnenkomst kerkenraad, welkom

. lied 477: 1,2,3 “Komt allen tezamen”

. bemoediging en groet:

V: Onze hulp is de naam van de Heer

A: die ons Licht is in de nacht.

V: Die geboren is voor onze vrede

A: Die onze Heiland is en onze Redder.

V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest.

A: Amen.

. uitleg bij het liturgisch bloemstuk

. lied: 479: 1,2 “Een lied weerklinkt in deze nacht”

. . KOOR: – In de nacht gekomen

               – Sing again the Christmas story

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. 1e Schriftlezing: Jesaja 9: 1-6

. Lied 498: 1,2 „Betlehem o uitverkoren“

. 2e Schriftlezing: Lucas 2: 1-7

. korte overdenking

. Lied 483: 1,3  “Stille nacht”

. KOOR: – Born is the light of the world

               – Licht der wereld

. 3e schriftlezing: Lucas 2: 8-14

. Lied 487: 1,2 “Eer zij God in onze dagen”

. 4e schriftlezing: Lucas 2: 15-20

. korte overdenking

. Lied 475: 1,2. “Ik mag hier aan uw kribbe staan”

. KOOR: Sing Gloria

. gebed

. kollekte aankondiging, vertoning van het filmpje van ZWO

. slotlied Lied 481: 1,3. “Hoor de eng’len zingen d’eer”

. zegen

. “Ere zij God”