Datum 24 september 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte HOOP
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Om vast in te zingen met de kinderen thuis:

Youtube: https://youtube.com/playlist?list=PLTZO96_jZJVj1WderjPvCkDYbxhvGPpGx&si=7SrNZzTQF-w_arED

Spotify: https://open.spotify.com/playlist/74Cggy6w78hSaaLygF7FXr?si=pyIlyuC8TIuaSgNeRRu8-Q

Orde van Dienst

. voor de dienst speelt/zingt revelation

. binnenkomst kerkenraad, stilte en gedicht

. “breng ons samen”  Revelation

. bemoediging en groet:

V: Onze hulp is de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: En die nooit loslaat waar Hij aan begon.

V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest.

A: Amen.

. kyriegebed

. loflied: Lied 302: 1,2

> DOOP

. gebed om verlichting met de Heilige Geest

            > kinderen gaan naar de nevendienst

. 1e Schriftlz: Jozua 3

. Lied: 904: 1,2

. preek

. muziek, lied “Wat de toekomst brenge moge” Reisgenoten”

(. Eventuele overlijdensafkondiging)

. gebed

. kollekte-aankondiging

. slotlied: “Ik wens jou”. Trinity

. zegen