Datum 24 juli 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

zingen lied 150: 1 en 3 (Johannes de Heer, Welk een vriend is onze Jezus)

bemoediging en groet

inleiding op het thema

zingen lied 192 (Opwekking, Ik kom in uw heiligdom binnen)

gebed

zingen lied 608: 1 en 3 (De steppe zal bloeien)

lezing en overdenking lied 657

zingen lied 657

zingen lied 542: 1, 3 en 4 (Johannes de Heer, Daar is kracht in het bloed)

zingen lied 880 (Het leven op aarde is vreugde en rijkdom)

gebeden

zingen lied 57 (Johannes de Heer, Er komen stromen van zegen)

zingen lied 879 (Jubel, jubel, dochter Sion)

mededelingen

zingen lied 753: 1, 2, 3 en 6 (Er is een land van louter licht)

zingen Avondlied (Sela)

uitzending en zegen