Datum 24 juli 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

. binnenkomst kerkenraad, welkom

. Ps. 92: 1,2

. bemoediging en groet:

V: Onze hulp is de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: En die nooit loslaat waar Hij aan begon.

V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest.

A: Amen.

. Ps. 92: 7,8

. kyriegebed met gezongen responsie Lied 301e (zonder de intentie)

. loflied: Lied  868: 1,2

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. 1e Schriftlz: Genesis 18: 20-33

. Psalm 138: 1,2

. 2e Schriftlz: Lucas 11: 1-13

. Lied 370: 1,2,3

. preek

. muzikale meditatie

. Lied: 904: 1,2

. mededeling van overlijden

. gebed

(. Kollekte-aankondiging)

. slotlied Lied 672: 2,3 . zegen