Datum 24 april 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. H.A. Heuver uit Lexmond
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Stilte

Openingstekst en welkom door ouderling van dienst

Lied: ps 111: 1, 5 Van ganser harte loof ik Hem

Bemoediging en groet

Kyriegebed

Glorialied: 867: 1, 2 Loof overal, loof al wat adem heeft

Gebed om de Geest

Kinderen naar voren

Moment met de kinderen

Kinderen naar KND

Schriftlezing: Joh 1: 35-52

Lied: Ga jij met ons vandaag op weg

Overweging

Muzikale meditatie

Lied: 642: 1, 2, 4, 8 Ik zeg het allen dat Hij leeft

Afkondiging van overlijden

Gebeden

Mededelingen (bloemen, collecte)

Slotlied: Ga maar gerust want ik zal met je meegaan

Zegen