Datum 23 oktober 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Nederlands Bijbelgenootschap
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


VOORBEREIDING
zingen psalm 89: 1
bemoediging en groet
zingen lied 244: 1, 2 en 4
 
RONDOM HET WOORD
gebed
schriftlezing Daniel 6: 1 t/m 12
zingen lied 904: 1 en 3
schriftlezing Daniel 6: 13 t/m 24
zingen lied 904: 4 en 5
preek
meditatief orgelspel
zingen lied 726: 1, 2 en 6
 
GEBEDEN EN GAVEN
gebeden
inzameling van de gaven
zingen lied 422
uitzending en zegen