Datum 23 oktober 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Nederlands Bijbelgenootschap
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


orgelspel

meditatieve tekst en welkom door ouderling

intochtslied: psalm 107: 1,2  Gods goedheid houdt ons staande

drempelgebed

v        Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

a        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v        …

over de viering

lied gezongen met en begeleid door Revelation:

Ik hef mijn ogen op naar de bergen (O. 640)

kyriegebed

kyrielied:  lied 1008: 1,2  Rechter in het licht verheven

glorialied: lied 867: 1,2  Loof overal, loof al wat adem heeft

kinderen komen naar voren

op beamer: kleurrijke afbeelding vd bisschop en de Baäl Sjem

verhaal voor kleine en grote oren: legende vd Baäl Sjem

Evangelische liedbundel 398: 1,2,5      Handen heb je om te geven

hierna gaan de kinderen met hun eigen lichtje naar de nevendienst

gebed bij de opening van de Schrift

Exodus 21: 24 t/m 26 en 33 t/m 37    en       Romeinen 12: 18 t/m 21

acclamatie:  lied 339 A  U komt de lof toe

verkondiging

lied gezongen met en begeleid door Revelation:

O Heer, verlos ons van het kwaad (hele lied; 829 O.)

mededelingen

bloemenbestemmingen

wie brengt de bloemen weg?

gedachtenismoment

dank- en voorbeden, geopend door te zingen:

lied 426 (Nederlandse tekst)

stil gebed

Onze Vader

slotlied, zo mogelijk staande gezongen:

lied 451: 1,2,3   Richt op uw macht, o Here der heerscharen

zegen, beantwoord met het welbekende Amen.

wegzendingslied:  lied van de maand, lied 428  (Nederlandse tekst)

orgelspel