Datum 23 juli 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

VOORBEREIDING

zingen psalm 100: 1 en 2

stil gebed

bemoediging en groet

zingen lied 248: 1, 2, 3 en 4

zingen lied 299j: 1 en 2, kyrie

zingen lied 303: 1, 2 en 3

RONDOM HET WOORD

gebed

schriftlezing psalm 147:   1 t/m 11

zingen lied 864: 1, 2 en 5

schriftlezing psalm 147: 12 t/m 20

zingen lied 868: 1, 2 en 4

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 939: 1, 2 en 3

GEBEDEN EN GAVEN

gebeden

zingen lied 1006

inzameling van de gaven

zingen lied 150a: 1, 2, 3 en 4

uitzending en zegen