Datum 23 juli 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

zingen lied 287: 1 en 2

bemoediging en groet

zingen lied 287: 3 en 4

gebed om ontferming

glorialied 305

gebed bij de opening van de Schriften

aandacht voor de kinderen,

zingen ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ (zie bijlage)

lezing Marcus 5: 1 t/m 14

zingen lied 442: 1 en 2

lezing Marcus 5: 15 t/m 20

zingen lied 800: 1 en 3

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 315: 1 en 2

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

mededelingen

collecte Apostelapp noemen en langer orgelspel

de kinderen van de KND komen terug,

de kinderen van de oppas kunnen worden gehaald voor de zegen

zingen lied 675: 2

uitzending en zegen

*****************