Datum 23 april 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte ZWO
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Zangdienst Huub Oosterhuis

Zoals u weet is de dichter/componist van vele bekende liederen overleden.

Daarom zal in deze avonddienst aandacht worden besteed aan zijn liederen, gedichten en teksten.

****************************

orgelspel

VOORAF OEFENEN :

LB 322 laatste 2 regels    begeleid door Adriaan;

en VL 149 Als Gij bestaat        Daniël, begeleid door Tobias en Adriaan

meditatieve tekst en welkom door de ouderling

v        Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

a        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v        Breng ons in de lichtkrans van uw Naam,

          dat wij tot zwijgen brengen onze stem van onrust,

          en U mogen naderen, overdag en als de avond valt,

a        AMEN.

VL 149 Als Gij bestaat  1 x solo; 2 x allen               Daniël, begeleid door Tobias en Adriaan

God veraf – God dichtbij                 over dynamiek in de teksten van Oosterhuis

LB 528 alle verzen  Omdat Hij niet ver wou zijn            

gebed bij de opening van de Schrift

gedicht van Oosterhuis naar psalm 23:  Jij mijn herder?  [ uit Ogen die mij zoeken p. 26]

LB 221  Zo vriendelijk en veilig    alle verzen 

LB 322  Die chaos schiep tot mensenland     alle verzen;  begeleid door Adriaan;

[telkens   laatste 2 regels door ALLEN  ]

lezing: Exodus 32: 1 t/m 8               gedicht: Vroeg in de morgen (Kom bevrijden p. 64)

Die mij droeg op adelaarsvleugels  VL 239   Daniël en Adriaan

overweging: dialoog tussen Mijn ziel en God-Ik-zal

LB 1001  De wijze woorden en het groot vertoon                     

stilte

LB 197  Gij die het sprakeloze bidden hoort     Daniël solo en Adriaan

gebeden, geïnspireerd door bede uit Bid om vrede p. 62,  telkens beantwoord zingend:

VL 149 Als Gij bestaat      [allen, Daniël, begeleid door Tobias en Adriaan]

stil gebed

Onze Vader: gesproken Oosterhuistekst (zie onderaan document)

Liedboek 1973  487 De Heer heeft mij gezien en onverwacht          alle verzen  

mededeling over collecte voor ZWO (werelddiaconaat Colombia vluchtelingenwerk) en kerk

slotlied  VL 732  Wie als een God wil leven          voorzang door Daniel, met gitaar en piano (Adriaan)     alle verzen

zegen, beantwoord zingend:

VL 944  Vrede voor jou    1 x solo;  2 x allen              begeleid op orgel en gitaar

collecte en orgelspel

*****************************

VL 149

VL 944      Vrede       Oosterhuis   T. Löwenthal

slotlied  VL 732  Wie als een God wil leven          voorzang door Daniel, met gitaar en piano (Adriaan)   zie volgende blz.

2

solo   Hij gaat de weg van alle aardse dingen   

allen  Hij gaat de weg van alle aardse dingen   

solo   hij leeft het lot met hart en ziel

van alle stervelingen

allen  van alle stervelingen.

3

solo   Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven

allen  Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven

solo   het kleinste zaad in weer en wind

          moet sterven om te leven.

allen  moet sterven om te leven.

4

solo   De mensen moeten sterven voor elkander

allen De mensen moeten sterven voor elkander

solo   het kleinste zaad wordt levend brood

          zo voedt de een de ander

allen zo voedt de een de ander.

5

solo   En zo heeft onze God zich ook gedragen

allen  En zo heeft onze God zich ook gedragen

solo   en zo is Hij het leven zelf

          voor iedereen op aarde

allen  voor iedereen op aarde.

Onze Vader verborgen,

uw Naam worde zichtbaar in ons,

uw koninkrijk kome op aarde

uw wil geschiede, een wereld

met bomen tot in de hemel,

waar water schoonheid en brood

gerechtigheid is en genade –

waar vrede niet hoeft bevochten,

waar troost en vergeving is

en mensen spreken als mensen

waar kinderen helder en jong zijn,

dieren niet worden gepijnigd

nooit één mens meer gemarteld,

niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd

leg uw hand op ons hart

breek het ijzer met handen

breek de macht van het kwaad.

Van U is de toekomst

kome wat komt.