Datum 23 april 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte ZWO
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Orde van Dienst


Muziek vooraf

Stilte voor je eigen gebed

Welkom door de ouderling

Lied 906: 1, 2

Woord van vertrouwen en groet

Gebed

Lied van vertrouwen en gloria [door El Elyon]
• Hoog is Uw Naam
• Amazing Grace

Tekst Amazing Grace
Amazing grace
1.Verbazingwekkende genade Verbazingwekkende genade, hoe zoet het geluid dat redde een zondaar als ik. Eens was ik verloren en nu ben ik gered, Was blind, maar nu kan ik zien.
Refr.
Mijn kettingen zijn weg, ik ben bevrijd. Mijn God, mijn verlosser heeft mij vrijgekocht. En als een vloed stroomt Zijn barmhartigheid. Oneindige liefde, verbazingwekkende genade.

2.Het was genade die mijn hart heeft geleerd te vrezen. En genade heeft mij vrijgesteld van vrees. Hoe waardevol dat deze genade verscheen. Het uur dat ik voor het eerst geloofde.

3.God heeft mij weldaad beloofd Zijn Woord, Zijn hoop geneest. Hij wil mijn schild en deel zijn Voor zolang ik leven zal

4.De aarde zal oplossen als sneeuw. De zon zal niet meer schijnen. Maar God Die mij riep hier beneden, zal voor eeuwig van mij zijn.

U bent voor eeuwig mijn!

Moment voor de kinderen

Lied voor de kinderen: Lees je Bijbel, bid elke dag”, begeleid door musici van het koor

Lezing: Joh. 21: 1-14

Lied 644: 1, 3, 4, 5

Overdenking

Liederen door het koor [door El Elyon]
• Toon mijn liefde
• Heer ik wil U prijzen

Lied van de maand 934 ‘Ik ben voor jou’

Evt. afkondiging overlijden

Aandacht voor de bloemen en de collecte

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (gezongen door het koor, in het Engels)

El Elyon
• Glorious Day

Vertaling Glorious Day : Roemrijke/ Heerlijke dag !
Op een dag toen de hemel vervuld was met Zijn lofprijzing
Op een dag toen de zonde zo donker was als het maar zijn kon;
kwam Jezus tevoorschijn en werd geboren uit een maagd,
woonde tussen de mensen; Hij is mijn voorbeeld.
Het Woord werd vlees en het licht scheen onder ons.
Tijdens Zijn leven hield Hij van mij.
Door Zijn sterven redde Hij mij.
Toen Hij werd begraven droeg Hij mijn zonden ver weg.
Toen Hij opstond pleitte Hij voor (mijn) eeuwige vrijheid.
Op een dag zal Hij terugkomen : Oh, heerlijke dag !
Op een dag leidden ze Hem naar de berg Golgotha
Op een dag nagelden ze Hem aan een kruishout om te sterven.
Hij heeft angsten geleden, werd veracht en afgewezen,
en droeg onze zonden; Hij is mijn verlosser.
Handen die de volken genazen droegen mijn spijkers.
Op een dag kon het graf Hem niet langer verbergen
Op een dag rolde de steen weg van de deur/opening.
Toen verrees Hij uit de dood die Hij had overwonnen
Nu is Hij opgevaren en voor altijd mijn Heer
De dood kon Hem niet vasthouden ,
Het graf kon Zijn opstanding niet tegenhouden/verhinderen.
Op een dag zal de trompet klinken voor Zijn wederkomst
Op een dag zal de hemel vervuld zijn van met Zijn glorie.
Wat een prachtige dag die Mijn Geliefde zal brengen, Mijn Verlosser mijn Jezus

Slotlied 645: 2, 6

Zegen en gezongen Amen