Datum 22 augustus 2021
Aanvang 18:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Dhr. J. Kroon uit Barneveld
1e collecte Noodhulpcollecte Haïti
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


Orde van Dienst

Orgelspel

Stilte

Liturgische tekst en welkom door ouderling

Zingen van aanvangslied: Psalm 81 : 1, 8

Bemoediging en groet

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing door lector/lectrice: Lukas 8:26-39

Zingen: Psalm 43 : 3, 4, 5

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 441 : 3, 4, 10

Geloofsbelijdenis (gesproken)

Zingen van instemmingslied: Lied 799 : 4, 5

Dankgebed, voorbeden

Evt. mededelingen, bloemengroet

Slotlied (staande): Lied 653 : 1, 6, 7

Uitzending en zegen

            Gemeente: Amen, Amen, Amen Orgelspel

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.