Datum 22 mei 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. L. van der Laan-van der Wilden uit Bennekom
1e collecte Kerk in Actie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


VOORBEREIDING

Orgelspel

Stilte

Welkom

Aanvangslied: psalm 121, vs. 1 en 2

Bemoediging en groet

Gebed

DIENST VAN HET WOORD

Zingen: liedboek 680, vers 1 en 4

Introductie op psalm 130

Lezing uit Psalm 130

Zingen: liedboek 130a, vers 2

Preek

Meditatief orgelspel

DIENST VAN HET ANTWOORD

Zingen: liedboek 119a, vers 1, 2 en 4

Geloofsbelijdenis

Gebeden

Mededelingen, bloemengroet, collecteaankondiging

Slotlied (staande): liedboek 415

Uitzending en zegen