Datum 22 mei 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Kerk in Actie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

VOORBEREIDING

welkom en mededelingen, stil gebed

zingen lied 287: 1 en 3

bemoediging, groet en drempelgebed

DE DOOP

zingen lied 79: 1, 2 en 4 (Verbonden met vader en moeder, uit Alles wordt nieuw,)

ondertussen wordt de dopeling wordt binnen gedragen

onderwijzing

voorstellen van de dopeling

wanneer doopouders aangesproken worden, kan de foto van hun kind getoond worden, zonder naam

Lauren Jacobina Roelfine Wamelink

gedicht door de doopouders

Noa en Tobias: God Kent Jou (Opwekking Kids 77)

zingen lied 344

doopgebed

bediening van de heilige Doop

aanbieden doopkaars, doopkaart, plaatsen doopdruppel

geloften van doopouders

doopvraag aan de gemeente

De kinderen delen in het verbond dat God met ons allen heeft opgericht. Daarom worden zij in het midden van de gemeente gedoopt. En daarom vraag ik u, als gemeente:

Wilt u deze kinderen van God in uw midden ontvangen om samen

met hem de weg van de Heer te gaan?

zingen lied 359

de dopeling en de kinderen van de kindernevendienst gaan naar hun eigen ruimte

RONDOM HET WOORD

gebed bij de opening van de Schriften

schriftlezing I Petrus 1: 3 t/ 5 en 2: 1 t/m 10

zingen lied 971: 1 en 2

verkondiging

zingen lied 993: 1, 2, 5, 6 en 7

GEBEDEN EN GAVEN

gebeden

zingen lied 422

uitzending en zegen