Datum 22 januari 2023
Aanvang 11:00
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst:

orgel-/pianospel

welkom ouderling

zingen lied 975: 1 en 2

bemoediging, groet en gebed

zingen lied 975: 3

inleiding op bibliodrama

zingen lied 320: 1, 2 en 3

bibliodrama

– lezen Lucas 10: 25 t/m 37

– verzamelen rollen op beamer

– gesprek over de tekst

– een rol kiezen, onder tussen piano-/orgelspel

– rollenronde,

– interactie, eventueel

– afsluitende opmerkingen

– lezen Lucas 10: 25 t/m 37

zingen lied 320: 4 en 5

gebeden

inzameling van de gaven

zingen 871: 1, 3 en 4

uitzending en zegen

********************************************************

In deze dienst gaat het er wat anders aan toe dan normaal, geen dienst met een preek maar met een geloófsgesprek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van elementen uit de werkvorm ‘bibliodrama’.

Bibliodrama is een vorm van geloofsgesprek. Het woord zegt het al: het gaat om het spelen van en met een bijbelverhaal. In bibliodrama proberen we in gesprek te raken met een bijbelverhaal, met onszelf, met elkaar en misschien zo ook met God. Wij benaderen het verhaal door een rol uit dat verhaal te kiezen en met die rol het verhaal als het ware binnen te stappen. Je blíjft bijvoorbeeld Henk of Louise, maar áls Henk of Louise neem je bijvoorbeeld de rol op je van een leerling van Jezus. Hoe voelt dat als leerling, wat betekent dat voor je en wat zou jij nu willen vragen aan Jezus?

Vaak wordt bibliodrama in een groep gespeeld, maar elementen daarvan kunnen we ook in een kerkdienst gebruiken. Er mag dus gepraát worden in de dienst en je mag in bewéging komen! Je hoeft er geen toneel voor te kunnen spelen, het gaat niet om goed of fout doen, het gaat om je eigen geloofsgesprek aan de hand van een bijbelverhaal.

Hoe gaat het in zijn werk?

1. Het bijbelverhaal wordt gelezen, in deze dienst over de barmhartige Samaritaan (Lc 10: 25-37).

2. Dan gaan we de rollen verzamelen die wij in dit verhaal ontdekken: dat kunnen personen zijn, maar ook dieren bijvoorbeeld het rijdier van de Samaritaan of zelfs voorwerpen.

3. Dan gaan we praten over wat de bijbeltekst bij ons oproept.

4. Dan word je uitgenodigd om een rol te kiezen waarin je je wat meer wilt verdiepen. Hoe is het om de overvallen man te zijn of de Samaritaan?

5. Dan komen we in beweging want de verschillende rollen in het verhaal zullen een plaats krijgen in de kerkruimte. Alsof deze ruimte de plek is waar het verhaal zich afspeelt. En we gaan staan op de plaats van de rol waarin we ons verplaatsen. Zo proberen we ons in te leven in die rol en te kijken wat dat voor jou betekent.

6. De voorganger zal de gelegenheid geven aan wie dat wil om iets te zeggen over wat er in je opkomt op de plaats waar je staat.

6. Wie wil mag een vraag stellen aan een ander.

8. Tenslotte lezen we het verhaal nog een keer.

Dat allemaal dus in plaats van de preek. En u zult merken dat het bijbelverhaal heel dichtbij komt wanneer je er zo als het ware instapt.