Datum 22 januari 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


. welkom en mededelingen

. aanvangslied: Ps. 92: 1,2

. bemoediging en groet

V: Onze hulp is de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: En die nooit loslaat waar Hij aan begon.

V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest.

A: Amen.

. Ps 92: 3

. gebed van verootmoediging

. Woord van vergeving

. zingen Lied 103c: 3,5

. leefregel exodus 20

. zingen 912: 1,2,5

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. kinderen gaan naar de nevendienst

. 1e Schriftlz: Psalm 72: 1-4, 12-20

. zingen lied 388: 1,4,5 (lied van de maand)

. 2e Schriftlz: Mat. 4: 12-22

. zingen lied 531: 1,3

. preek

. orgelspel

. zingen lied 836: 2,4,5

(. Eventueel afkondiging van overlijden)

. gebed

. kollekte-aankondiging. Bloemen-aankondiging

. kinderen komen terug uit de nevendienst. Kinderen kunnen gehaald worden uit de crèche.

. slotlied lied 838: 1,3

. zegen