Datum 21 november 2021
Aanvang 11:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger Ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Orgel kleine kerkzaal


laatste zondag van het kerkelijk jaar, herdenking der gestorvenen

voorganger ds. A. Plantinga

ouderling van dienst Alex Feijen

diaken Harnold Plat

Adriaan Plantinga is lector

kindernevendienst Anne Schut

organist Ali de Boer

solozang: Astrid Krause

hoboïste: Rijkje Plantinga;

pianist: Adriaan Plantinga

Orde van dienst

Bij binnenkomst loopt iedereen langs de orgelwand, waar men een lichtje aansteken kan voor iemand die men wil gedenken. Degenen die iemand gedenken die deze dienst hardop genoemd wordt, dat zijn degenen die afgelopen kerkelijk jaar tot aan 1 november gestorven zijn, worden tijdens de dienst in de gelegenheid gesteld naar voren te komen na het noemen van de naam van diegene.

voor aanvang klinkt het volgende stuk van Bach in een versie voor sopraan, hobo en orgel: 

O wie selig seid ihr doch ihr Frommen   (uit Geistliche Lieder und Arien)

O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen – Bach

1 O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen,

Die ihr durch den Tod zu Gott gekommen.

Ihr seid entgangen aller Not,

Die uns noch hält umfangen.

2 Komm, o Christe, komm, uns auszuspannen

Mach uns frei und führ uns bald von dannen!

Bei dir, o Sonne,

Ist der Frommen Seelen Freud und Wonne.

1 O hoe zalig zijn jullie toch, jullie vromen,

Jullie zijn door de dood bij God gekomen.

Jullie zijn ontsnapt aan alle nood

Die ons hier nog in bedwang heeft.

2 Kom o Christus, kom, om ons te verlossen

Maak ons vrij en leid ons gauw hier vandaan.

Bij U, o Zon,

Hebben de vrome zielen enkel vreugde en zaligheid.

tekst door de ouderling van dienst

zingen: 601: 1 en 2 Licht dat ons aanstoot

bemoediging en groet

zingen: Psalm 91 : 1 en 2

voor de kinderen een kort woord door de voorganger

gebed bij de opening van het Woord

schriftlezingen dienst 2: Ps 139 en Joh 1: 1-5

Psalm 139   (versie psalm 139 in Halverwege  van  Huub Oosterhuis)

Johannes 1: 1-5    (Willibrordvertaling)

zingen: Lied 756: 1,2,6

verkondiging

vervolgens klinkt Litanei van Schubert Ruhn in

Litanei – Schubert

1 Ruhn in Frieden alle Seelen,

Die vollbracht ein banges Quälen,

Die vollendet süssen Traum,

Lebenssatt, geboren kaum,

Aus der Welt hinüber schieden:

Alle Seelen ruhn in Frieden!

2 Und die nie der Sonne lachten,

Unterm Mond auf Dornen wachten,

Gott, im reinen Himmelslicht,

Einst zu sehn von Angesicht:

Alle, die von hinnen schieden,

Alle Seelen ruhn in Frieden!

1 Alle zielen rusten in vrede,

Zielen, die angstige kwellingen hebben doorstaan

zoete dromen hebben gedroomd

verzadigd door het leven, nauwelijks geboren

uit deze wereld over zijn gegaan

Alle zielen rusten in vrede.

2 Zielen die nooit lachend de zon hebben aanschouwd,

Onder de maan op dorens hebben gewacht

Om God in zijn stralende hemelslicht

Ooit te mogen aanschouwen, van aangezicht tot aangezicht

Allen die uit de tijd zijn gegaan

Alle zielen rusten in vrede. 

GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN

noemen van de namen en plaatsen van de kaarsen

Wij herdenken hen die afgelopen kerkelijk jaar uit ons midden gestorven zijn.

wij noemen wij hen achtereenvolgens bij name;

de familie krijgt de kaars aangereikt, die ze aansteken en in de standaard zetten.

is er geen familie, dan steekt de ouderling de kaars aan en plaatst die

-van de mensen van wie in de andere dienst herdacht worden, worden alle namen achter elkaar genoemd,  waarna wij één kaars plaatsen

     -één kaars steken wij aan voor mensen die niet bij name genoemd worden

De mensen van voorbij

wij noemen ze hier samen.

De mensen van voorbij

wij noemen ze bij namen.

Zo vlinderen zij binnen

in woorden en in zinnen

en zijn wij hier nu bij elkaar

aan ‘t einde van het jaar.

De mensen van voorbij

zij worden niet vergeten.

De mensen van voorbij

zijn in een ander weten.

Bij God mogen ze wonen,

daar waar geen pijn kan komen.

De mensen van voorbij

zijn in het licht, zijn vrij.       (naar Hanna Lam)

Wij noemen vandaag de namen van wie gestorven zijn in het afgelopen kerkelijke jaar dat loopt van 1 nov 2020 tot en met eind oktober 2021.

Wij gedenken hen.

Na het noemen van een naam wordt een kaars aangestoken.

De familie of andere direct betrokkene is uitgenodigd om dat te doen,

u kunt er ook de voorkeur aan geven dat wij het doen. In dat geval blijft u rustig zitten en steekt iemand van ons de kaars aan.

lied 964 Met de engelen mee op reis

I  naam,  overlijdensdatum  

zingen:  Lied 954  2 x te zingen

II  naam,  overlijdensdatum  

Bron van genade 2 x te zingen

III  naam,  overlijdensdatum 

zingen:  Lied 954  2 x te zingen

IV  naam,  overlijdensdatum

zingen: Bron van genade  2 x te zingen

V  naam,  overlijdensdatum 

In de andere dienst worden/werden de andere leden van onze gemeente genoemd die in het afgelopen kerkelijk jaar lopend van 1 nov 2020 tot 1 nov van dit jaar, gestorven zijn. Wij noemen hen hier en steken daarna een kaars aan.

namen

Vol herinnering zijn onze gedachten, vol verdriet omdat hun leven ten einde ging,

vol dankbaarheid om wat zij ons gaven.

Laten deze namen waarmee wij hen kenden niet vergeten raken;

Laat de naam waarmee Gij hen riep niet verloren gaan.

Het werk van hun handen -nu ons toevertrouwd-

Laat het niet tevergeefs geweest zijn.

Verzamel hun namen bij uw getrouwen in uw eeuwig licht

kaars aansteken

We hebben de namen genoemd van onze geliefden die ons ontvallen zijn.

We hebben een kaars aangestoken aan het licht van de Paaskaars,

teken dat de dood overwonnen is door Jezus Christus, het licht der wereld.

We steken nu ook een kaars aan van wie we vanmorgen de naam niet hardop genoemd hebben,

van alle namen die blijven klinken in ons hart.

kaars aansteken

Nocturne voor hobo en piano van John Field (Rijkje en Adriaan)

zingen:  657: 1,4  Zolang wij ademhalen

GEBEDEN EN GAVEN

mededelingen; bloemengroet

gebeden, stil gebed, Onze Vader

zingen: Lied 727 : 1 en 2

U kunt kaars en steentje na afloop van de dienst ophalen. Na de dienst kunt u elkaar buiten spreken bij koffie/thee/limonade.

uitzending en zegen

zegen van Sint Patrick

orgelspel

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn daarnaast zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.