Datum 21 mei 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte ZWO: meerjarige project Tree of Life
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Orde van Dienst


Muziek

Stilte voor je eigen gebed

Welkom door de ouderling

Lied 252

Woord van vertrouwen en groet

Gebed

Psalmgebed: zingen en lezen van de Psalm

Zingen: 107: 1

Lezen: Psalm 107: 4-7, 23-30

Zingen: 107: 13, 14

Lezing: Johannes 6: 12-21

Lied 934

Overdenking

Meditatieve muziek

uitlopend op: Lied 256 (3x)

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader

Collecte:

Bloemen

Slotlied 939: 1, 3

Zegen en gezongen Amen