Datum 21 mei 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte ZWO: meerjarige project Tree of Life
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Orde van Dienst

zingen lied 286: 1 en 2

bemoediging en groet

gebed

zingen lied 286: 3

aandacht voor de kinderen, naar KND

lezing Petrus 4: 1 t/m 13

zingen lied 568a, enige malen

preek

zingen lied 544: 1, 4 en 5

in memoriam

welkom Gerald aan gasten

Stephen en Truus Babila vertellen over hun werk in Kameroen

zingen lied 718: 1 t/m 4

dankgebed, voorbeden, stil gebed,

zingen lied 1006 (gezongen Onze Vader…)

mededelingen

collecte

de kinderen van de KND komen terug, de kinderen van de oppas kunnen worden gehaald

zingen lied 425

uitzending en zegen