Datum 21 maart 2021
Aanvang 18:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A.P. Spaa
1e collecte Offerkist in hal kerk voor meerjarenproject van ZWO (Nehemia)


. stilte


. aanvangswoorden ( (V) voorganger en (L) lector)

V: Tot U, in de hoge, richt ik mijn geest, tot U Heer mijn God

L: Op U vertrouw ik, beschaam mij niet
V: Houd mij in leven, wees Gij mijn redding

L: Steeds weer zoeken mijn ogen naar U
V: God, breng een keer in ons lot en bevrijd ons
L: Laat toch uw aangezicht over ons lichten. Amen.

. bidden/lezen/zingen van het psalmgebed Psalm 43

Antifoon: Doe mij recht, o God, bepleit mijn zaak tegen een hard en liefdeloos volk

Zingen Ps 43: cpl. 1
Lezen Ps. 43: vs. 2-4
Zingen Ps. 43: cpl. 5

. stilte

. zingen: Bewezen diensten 64 Een God is hij voor jou en mij  

. inleiding op de schriftlezing

. schriftlezing: Jeremia 15: 10-21, de klacht van Jeremia

. zingen: Lied 13a

. stilte

. muzikale meditatie

. canticum

. gebeden: Wierookgebed

> Avondgebed

> voorbeden met gezongen acclamatie telkens na de woorden: “Zo bidden wij zingend”

> stil gebed

> gezongen Onze Vader

. slotlied: Lied 91a: 1,2

. zegen

Wij bidden U, dat het niet voor niets mag zijn, wat we zongen en wat we met elkaar deden.
Er zijn woorden die niet voorbijgaan en dingen die steeds opnieuw moeten worden gedaan. Houdt ons in het bestaan, want alleen wat leeft kan verrukt zijn over dit leven;
wat dood is kan U niet prijzen, daarom gaan we niet verloren in stof en as. Altijd leven wij de Lichtende tegemoet, in deze en in de komende wereld. Amen

Iona 46 (gezongen)
Gods groot erbarmen, Christus’ omarmen, Geest van de liefde op jouw gericht.
Moge genade je helen en warmen, brengen door donkerte naar het licht.

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.