Datum 21 maart 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Nicolai
1e collecte ZWO / Kerk in Actie: Indonesië
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


voorganger: ds Atzo Nicolai

ouderling: Anneke Haanschoten

diaken: Meta van de Kieft

organist: Martin Moree

zang: Astrid Krause

lector: Wiep Brouwer

kinderneverdienst: Irma Esschert

koster: Adwout Groenevelt

beamer en beeld: Tijmen Bakker, René Nikkels, André Benus en Leen Kool


Orde van Dienst

psalm 43: 1, 3 en 4

bemoediging en groet

lied 543

gebed

40dagen project KND

KND lied

lezing Johannes 15: 1 t/m 17

lied 653: 1, 5 en 7

preek

meditatief orgelspel

lied 970: 2, 4 en 5

gebeden

mededelingen

lied 656: 1 en 3

uitzending en zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.