Datum 21 februari 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Nicolai
1e collecte ZWO / Kerk in Actie collecte 21-02-2021: Moldavië
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


voorganger: ds Atzo Nicolai

organist: Ali de Boer

verdere muziek: Astrid Krause, Noa Wolswinkel, …

lector: Tjitske Postma

kindernevendienst: Irma van Esschert

koster: Wim van Ginkel

beamer en beeld: Maarten de Boer, Jan Volkers, Wim van Ginkel, Jan Strunk

 

Orde van Dienst

lied 91a: 1 en 3

bemoediging en groet

gebed om ontferming

lied ‘Aan uw voeten Heer’ (Opwekking 462 / Evangelische Liedbundel 261)

gebed bij de opening van de Schriften

kindernevendienstproject

lied project

lezing Johannes 11:55 t/m 12:8

lied 563: 1 en 2

preek

meditatief orgelspel

lied 563: 3 en 4

plaatsen steentje overledene

mededelingen

filmpje ‘toelichting bij de collecte’

gebeden

lied 536: 1 en 4

uitzending en zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees U bent weer welkom in de dienst voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.