25-10 | 18:30 Kerkdienst


locatie: Immanuëlkerk
voorganger: Ds. Marieke den Braber
1e collecte doel: Nederlands Bijbel Genootschap
2e collecte doel: Eigen kerkelijk werk
3e collecte doel: Liturgisch Centrum Emmaüskerk Collectes kunnen via deze link digitaal overgemaakt worden. 

Orde van het avondgebed

 

Bij het begin:

In het begin, toen het nog heel stil was, was het Woord bij God
en het Woord was God.

In het begin, toen het nog heel donker was, zei God: ‘Laat er licht zijn!’
en er was licht.

Toen de goede tijd gekomen was zond God de Zoon.
Hij kwam,
Hij was onder ons,
Hij was een van ons.

 

 

Orgelmuziek

Gebed

Lezen van een psalm: Psalm 103

Orgelspel van de voorgaande psalm

Korte toelichting op de Schriftlezing

Schriftlezing: Hebreeën 10: 1-18

Stilte

Gebeden
          Na elke voorbede antwoorden we samen met:
          God in uw liefde, hoor ons gebed.

Orgelmuziek

Bij het uiteengaan:

God van ieder die met aandacht kijkt;
God van ieder die in rust wacht,
God van de actievelingen en de bidders,
van de engelen in de hemel,
van het kind in de schoot,
schenk ons uw zegen,
spreek het goede woord tot onze ziel,
dat we gaan slapen en weer opstaan
in de aandachtige liefde van uw nabijheid.
Amen.

 

Kerkdiensten

 • 25-10 | 09:30 Kerkdienst
  Bijbelzondag
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. B.A.M. Luttikhuis uit Utrecht

 • 25-10 | 18:30 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. Marieke den Braber

 • 01-11 | 09:30 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. D. Atema

Alle kerkdiensten »

Emmaüskerk

Emmaüskerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

Immanuëlkerk

Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2020 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland