Datum 13 september 2020
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Nicolai en Nico Knibbe
1e collecte ZWO collecte: Syrië heeft hulp nog hard(er) nodig
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch centrum Emmaüskerk


Startzondag

Bekijk hier de dienst