08-12 | 10:15 Doopdienst


locatie: Immanuëlkerk
voorganger: Ds. A.P. Spaa
1e collecte doel: Diaconaat
2e collecte doel: Eigen kerkelijk werk
3e collecte doel: Liturgisch centrum nieuwe kerkliturgie voor zondag 8 december dienst 10.15 uur

doopdienst

organsist: Jacob van der Meer
lector: Wiep Brouwer

 

AANVANG

. binnenkomst kerkenraad, stilte en gedicht

. Ps. 105: 1,3

. bemoediging en groet:
V: Onze hulp is de naam van de Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: En die nooit loslaat waar Hij aan begon.
V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest.
A: Amen.

. aandacht voor liturgisch bloemstuk

. kind van de nevendienst steekt de adventskaars aan

. Lied 433: 1,4

. kyriegebed

. Lied 1005: 1,2

DOOP

 

> kinderen worden binnengebracht onder het zingen van “laat de kinderen tot mij komen” Evang. Liedbundel 278: 1,2

> zingen Opwekking: “kom tot de Vader”   Youtube

>zingen Apost. Gelbel. Lied 340b

> doop van de kinderen

Milou Iris Bot
Manuel Stephan Bot
Max Cornelis van Geresteijn
Sep van Geresteijn
Saar Chrissy van Harn
Bente Moesbergen
Guus Cornelis Veldhuizen

> Zingen: “Verbonden met vader en moeder” Geroepen om te zingen 79: 1,2,4

> vraag aan de gemeente: 
wilt ook u deze kinderen ontvangen in uw midden om hen in woord en daad te bewaren bij het hartsgeheim van de gemeente opdat zij hun doop leren beamen?

- ja dat beloven wij

>zingen Opwekking: “de Rivier” Youtube

 

. kindernevendienstproject: filmpje en Projectlied

 

HET WOORD VAN GOD

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. Schriftlz: Ruth 4: 13-17

. Lied 786: 1,3

. preek

. Lied: 612: 1,3

 

HET ANTWOORD VAN MENSEN

. gebed

. kollekte

. gebed bij de kollekte

 

NAAR BUITEN

. slotlied Lied 440: 1,2

. zegen

 

 

Kerkdiensten

 • 08-12 | 09:00 Ochtendgebed
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

 • 08-12 | 10:15 Doopdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A.P. Spaa

 • 08-12 | 18:30 Vesper
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. H.A. Heuver

Alle kerkdiensten »

Emmaüskerk

Emmaüskerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

Immanuëlkerk

Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2019 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland