18-08 | 18:30 Kerkdienst


locatie: Bethelkerk
voorganger: Ds. E.W.J. van Leersum uit Huizen
1e collecte doel: Diaconaat
2e collecte doel: Eigen kerkelijk werkOrde van Dienst

Orgelspel

Stilte

Liturgische tekst en welkom door ouderling

De gemeente staat op en zingt het aanvangslied

PSALM 95: 1 EN 2

(Stil Gebed vervalt)

Bemoediging en groet

De gemeente gaat weer zitten

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing(en)

JESAJA 43: 1-5A

LIED 275

GALATEN 5: 1 EN 13-25

LIED 841: 1, 2 en 3

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

LIED 982

Geloofsbelijdenis (gesproken )

indien gesproken gevolgd door instemmingslied)

LIED 239:7

Gebeden

dankgebed, voorbeden

Evt. mededelingen en bloemengroet

Inzameling van de gaven

SLOTLIED 263

Uitzending en zegen

            Gemeente: Amen, Amen, Amen

 

Orgelspel

Kerkdiensten

 • 18-08 | 09:30 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A.P. Spaa

 • 18-08 | 18:30 Kerkdienst
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. E.W.J. van Leersum uit Huizen

 • 25-08 | 09:30 Heilig Avondmaal
  Lopende viering (Einde zomerdienstregeling)
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. H.A. Heuver

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland