Datum 20 november 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. R. Visser uit Rhenen
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


Orgelspel

Welkom

Lied 865 vers 1,3

Votum en Groet

Lied 78 vers 1,2

Gebed

Lied 908 vers 1,3

Schriftlezing uit 1 Samuel 3

Lied 845 vers 1,3

Preek

Meditatief orgelspel

Lied 317

Gebeden

Collecte-aankondiging en bestemming van de bloemen

Lied 419

Zegen

Amen3x