Datum 20 november 2022
Aanvang 11:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


Orgelspel

Meditatieve tekst van de ouderling / Welkom

Lied 62: 4 (voorspel orgel, liedbegeleiding orgel en ensemble)

Stil gebed

Woord van vertrouwen en groet

V: De Heer is machtig, hij helpt ons altijd

A: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt

V: Zijn trouw duurt eeuwig

A: Hij laat de wereld niet in de steek.

V: Ik wens jullie toe dat God, onze Vader

en de Heer Jezus Christus

goed voor jullie zijn

en jullie vrede geven.

A: Amen

Gebed

Lied 247: 3, 4 (begeleiding orgel)

Moment voor de kinderen

Lezing: 2 Koningen 13:14-21

Lied 139b: 1 (begeleiding: ensemble, vanaf refrein: ensemble en orgel)

Overdenking

Muzikaal intermezzo door ensemble: Allegretto uit de 7e symfonie van Ludwig van Beethoven

Lied van de maand: 927: 1, 3, 4 (begeleiding: ensemble en orgel)

De kinderen mogen opgehaald worden uit de oppas / komen uit de kindernevendienst

            Collecte  
            Bloemen   

Gedachtenis van de namen

Inleidende tekst

Noemen van de namen en aansteken van de kaarsen, afgewisseld met lied 281: 1, 2, 3, 6, 7, 9 (begeleiding orgel)

3 namen overledenen

Lied 281: 1

3 namen overledenen

Lied 281: 2

3 namen overledenen

Lied 281: 3

3 namen overledenen

Lied 281: 6

3 namen overledenen

Lied 281: 7

2 namen overledenen

Lied 281 : 9

17 namen overledenen

Lied 281: 10

Aansteken van de kaarsjes door gemeenteleden

Ondertussen speelt het blaasensemble: Nimrod uit de Enigma-variaties van Edward Elgar Aansluitend orgelspel.

Aansteken van de laatste kaars voor al de namen die in stilte of niet genoemd zijn

Lied 653:4 (begeleiding: orgel)

(evt. afkondiging van overlijden en/of leggen van een steentje)

Gebeden, stil gebed, Onze Vader [voor de beameraar: het O.V. volledig uitgeschreven tonen op de beamer, i.v.m. de gasten]

Lied 416: 1, 3, 4 (begeleiding: orgel en ensemble)

Zegen en gezongen Amen (aansluitend orgelspel)

De familie mag de aangestoken kaars samen met het gedachtenissteentje ophalen vóór in de kerk