Datum 20 november 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


. Orgelspel

. Meditatieve tekst van de ouderling / Welkom

. zingen: Psalm 62: 4  (Voorspel orgel, liedbegeleiding orgel en ensemble.)

. bemoediging en groet:

V: Onze hulp is de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: En die nooit loslaat waar Hij aan begon.

V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest.

A: Amen

. Zingen lied 247: 3, 4 (orgel)

. Kyriegebed

. Loflied: lied 766: 1,3

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. Moment voor de kinderen

. Schriftlezing: 2 Koningen 13:14-21

. Zingen: Psalm 139: 1

. Overdenking

. Muzikale meditatie door ensemble: Allegretto uit de 7e symfonie van Ludwig van Beethoven.

. zingen: Lied: 927: 1, 3, 4 (lied van de maand) (esemble en orgel)

(Onder het naspel: De kinderen mogen opgehaald worden uit de oppas / komen uit de kindernevendienst)

. Gedachtenis van de namen

> inleidende tekst

> Noemen van de namen en aansteken van de kaarsen, afgewisseld met lied 281: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10(begeleiding orgel)

3 namen overledenen

Lied 281: 1

3 namen overledenen

Lied 281: 2

3 namen overledenen

Lied 281: 3

3 namen overledenen

Lied 281: 6

3 namen overledenen

Lied 281: 7

2 namen overledenen

            Lied 281: 9

Noemen van de namen die in de andere dienst klinken

17 namen overledenen

Lied 281: 10

> Gelegenheid voor aansteken van kaarsjes door gemeenteleden. (ondertussen speelt het blaasensemble: Nimrod uit de Enigma-variaties van Edward Elgar.)

>Aansteken van de laatste kaars voor namen die in stilte of niet genoemd zijn

> Zingen: Lied 653:4 (begeleiding: orgel)

. (evt. afkondiging van overlijden en/of leggen van een steentje)

. Gebeden, stil gebed, Onze Vader

. aankondiging collecte, noemen van de bloemengroet

. slotlied: 416: 1, 3, 4 (Orgel en ensemble)

. Zegen

De familie mag de aangestoken kaars samen met het gedachtenissteentje ophalen vóór in de kerk