Datum 20 augustus 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

orgelspel

oefenen van tevoren: refrein van 77 a        Toen ik moe was

meditatieve tekst en welkom

lied 275: 1,2,3,5   Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

drempelgebed

v             Onze hulp is in de Naam van de Heer

a             DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v             (…)

over de dienst

kyriegebed (3 beden, elk beantwoord zingend)

lied 367 k    Hoor ons bidden

lied 647  Voor mensen die naamloos als kyrielied

glorialied: lied 934   Ik ben op vleugel

de kinderen komen naar voren

mens in beeld; woord bij het schilderij van Sija van Heeringen

getiteld: Wat zou ik graag mee willen varen.

de kinderen gaan naar hun eigen ruimte

gezongen gebed bij de opening van de Schrift:

lied 1001: 1,2,3  De wijze woorden en het groot vertoon

Jesaja 56,1-8

woord ter inleiding op de volgende lezing

Matteüs 15,21-28 (werkvertaling: zie onderaan document)

psalm 77 a    solozang: Adriaan, begeleid door hemzelf op de vleugel;  refreinen steeds begeleid op orgel

verkondiging en orgelspel

388: 1,2,5  Voor ieder van ons 

mededelingen pastoraal; eventuele overlijdensafkondiging

gebeden

mededelingen: bloemengroet naar

collectes bestemd voor 1 diaconie en 2 kerk

slotlied: 418: 1,2,3   God schenk ons de kracht

zegen

***********************

Evangelie naar Mattheus    (na deel over wetticistische tegenstand door Farizeeën)

hoofdstuk 15:21-31

Jezus gaat daar weg

en wijkt uit naar het gebied van Tyrus en Sidon.

En zie, een Kananese vrouw uit dat gebied komt naar buiten

ze schreeuwt het uit: ontferm u over mij, heer, zoon van David;

mijn dochter wordt kwaadaardig door een demon bezeten!

Maar hij antwoordt haar met geen woord.

Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend:

stuur haar weg, want zij schreeuwt ons achterna!  

Maar hij antwoordt: ik ben slechts gezonden

tot de verloren schapen van het huis van Israël!     

Maar zij komt, bewijst hem hulde en zegt: Heer, help mij!  

Hij antwoordt haar:

het is niet fraai het brood van de kinderen te nemen

en het aan de hondjes te geven!

Maar zij zegt: zeker, heer; want de hondjes eten tóch al

van kruimels die vallen van de tafel van hun heren!

Dan zegt Jezus ten antwoord tot haar:

o vrouwe, groot is je geloof!-

Het zal jou geschieden zoals je wilt!

Vanaf dat uur werd haar dochter gezond.    

Jezus gaat daar weg, komt aan bij de zee van Galilea

en klimt het bergland in; als hij daar is gaan zitten

komt een menigte mensen naar hem, met bij zich

lammen, kreupelen, blinden, doofstommen en vele anderen,

en ze werpen die hem voor de voeten;

en hij geneest hen,

zodat de mensen zich verwonderden,

ziende hoe stommen gingen spreken, kreupelen gezond zijn,

lammen lopen en blinden kijken;

en zij verheerlijken de God van Israël.

*************

Dienstnabespreking:

In een half uur wisselen we uit wat ons raakte en wat we meenemen van de dienst.